101   4,00€
SUSHI THON X2
102   3,80€
SUSHI SAUMON X2
104   3,80€
SUSHI MAQUEREAU X2
105   5,00€
SUSHI POULPE X2
106   4,50€
SUSHI THON GRAS X2
107   5,00€
SUSHI CREVETTES X2
108   6,00€
SUSHI ANGUILLE X2
111   4,50€
SUSHI SAUMON AVOCAT X2
112   4,50€
SUSHI SAUMON CHEESE X2
113   4,50€
SUSHI TARTARE SAUMON X2